Какво е Хомеопатия?
Хомеопатията е ефикасна научна система за лечение, която се основава на естествените тенденции на тялото да се самоизлекува. Тя приема, че всички симптоми в състояние на болест са израз на дисхармония на целия организъм. Трябва да се лекува не болестта сама по себе си, а болния човек във всички негови аспекти – психика, емоции и физическо тяло. Хомеопатията съществува повече от 200 години, неин основоположник е немският лекар Самуел Ханеман (1755 – 1843). Тя почива на същите физични закони и биологически принципи, на които се основават другите явления в природата и света, който ни заобикаля.

Основният принцип на хомеопатията се нарича Закон на подобието –
”Similia similibus curentur” или ”Подобно се лекува с подобно” (Хипократ). На практика това означава следното: когато здрав човек приеме дадено вещество, той може да получи отрицателни симптоми. Един болен – човек, страдащ от същите симптоми ще бъде излекуван с хомеопатично лекарство, приготвено от това вещество.

През 1796г. немският лекар С.Ханеман преоткрил и формулирал Закона на подобието. Той създал нов метод на лечение, който нарекъл Хомеопатия (от гръцките думи “homeo” – подобен и “pathos” – страдание). Хомеопатията е революционна, природна медицинска наука. Тя е нежна и ефективна система. Научна, логична, безопасна, бърза, изключително ефективна терапевтична система, предлагаща дългосрочно или трайно излекуване на повечето болести. Хомеопатията не лекува повърхностно, само отстранявайки симптоми, а лекува човека отвътре (причината за болестта).

Несъмнено Хомеопатията е медицината на бъдещето! Тя има холистичен, тотален и индивидуален подход.